Biuro rachunkowe lomianki

Biuro rachunkowe jako podmiot gospodarczy oferuje pomocy w obszarze rachunkowości, prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej. Pomocy te sprawia na praca innych podmiotów ekonomicznych oraz firmie, a również osób fizycznych. Zawierając umowę zleceniobiorca, czyli biuro rachunkowe, angażuje się do robienia obowiązków powiązanych z przestrzeganiem prawa podatkowego, dobra pracy, a też praw powiązanych z ubezpieczeniem społecznym.

Optima Biuro Rachunkowe zostało wykonane, żeby uprościć pracę biur rachunkowych, wykonujących seryjnie innego typie operacje. Moduł Optima jest właśnie zintegrowany z biurem rachunkowym, dlatego każde informacje mogą być modernizowane i synchronizowane na bieżąco. Gwarantuje to księgowemu podjęcie działalności bez dodatkowego logowania się. W relacji od wadze i charakteru firmy można zastosować różne moduły jakie zawiera program Optima Biuro Rachunkowe. A tak np. moduł Księgi Podatkowe umożliwia łatwą obsługę księgową firm. Idzie na złożenia z Urzędem Skarbowym, razem z najróżniejszymi przepisami. Inny element Księga Handlowa pozwoli na prowadzenie ksiąg razem z najnowocześniejsza ustawą o rachunkowości. Procesy księgowania są w całości zautomatyzowane. Moduł ten ewidencjonuje podatek Vat. Umożliwia także przesyłanie informacji w sposób elektroniczny. Kolejny moduł Środki Trwałe daje możliwość biurom rachunkowym prowadzenia dla użytkownika ewidencji środków trwałych, a ponadto wartości prawych i niematerialnych. Pozwala ponadto na rozplanowanie amortyzacji. Automatycznie księguje także odpisy amortyzacyjne, rejestruje historię środka trwałego. Moduł Kadry zaś Płace nalicza i drukuje deklaracje podatkowe, wylicza składki ZUS. Umożliwia biurom rachunkowym prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej. Współpracuje z planem Płatnik. Koryguje listy płac oraz wysyła deklaracje do Urzędu Skarbowego. Wszystko to dzieje się razem z najnowszymi przepisami, które są ciągle aktualizowane. Program Optima jest łatwo wybieranym oprogramowaniem przez biura księgowe i doradców podatkowych. Jest jednoznaczny w możliwości dużej i kształtu usługowym dostępnym przez internet.