Controlling your dreams

Controlling ekonomiczny jest integralną częścią controllingu w jakiejś solidnej firmie. Controlling angażuje się ustalaniem zapotrzebowania na środki finansowe, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami i zyskiem, a też płynnością fizyczną i analizą efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozłożyć na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling wykorzystano w latach trzydziestych w USA. Na Daleki Kontynent trafił, przede wszystkim dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego ciągły rozwój możemy obserwować z lat pięćdziesiątych. Do naszego świecie przywędrował przede każdym za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek jeszcze ogromniejsza ilość i małych firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można stwierdzić, że z controllingiem przechodzimy do tworzenia wszędzie tam, gdzie w prowadzeniu pojawiają się te aspekty:

- Zdecentralizowany system prowadzenia w korporacji, - Firma nastawiona jest na zarabianie dokładnie określonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, który ma sprawiać, że firma działa efektywniej, - Wykonywana jest rachunkowość zarządcza, która umożliwia na korzystanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze zarządzany system zbierania informacji,

Wprowadzenie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza nowości w jej formie. Poprawia się jej konstrukcja organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a także obieg tekstów w nazwie. Prowadzenie prawidłowego controllingu gospodarczego nie jest możliwe bez odpowiednich programów komputerowych. W controllingu finansowych składa się szczególny wpływ na efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem, co nie jest znaczenia, jeżeli przechodzimy do podejmowania z rachunkowością zarządczą.