Gastronomia technologia

Dyrektywa ATEX zwana też Dyrektywą nowego zachowania jest dokumentem, którego głównym obiektem jest zbliżenie przepisów prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie systemów ochronnych i urządzeń, które brane są w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Informacja ta przede wszystkim określa główne wymagania bezpieczeństwa, szerokie zakresy wyrobów, a także sposoby wykazywania współprac z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa. Dużą wartość w dyrektywie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania zgody z wymaganiami bezpieczeństwa. Zgodnie z informacją, jeżeli produkt jest dobrany z częścią to uważa się jego synchronizację z podstawowymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń oraz systemów ochronnych podawanych w okolicach zagrożonych wybuchem znajdują się w Dodatku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, planowaniu i budowie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach płynących z działań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa i integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Razem z wymaganiami producent musi wspominać o tym żebym zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez akcesoria i style ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Urządzenia oraz systemy ochronne powinny stanowić właściwie skonstruowane, aby jak dużo zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Powinny być układane ze nauką wiedzy technicznej. Również ilości oraz podzespoły urządzeń muszą działać bezpiecznie i razem z poradą producenta. Wszystkie urządzenie, system ochronny i aparatura powinno mieć oznakowanie CE. Materiały wykorzystywane do instalacji urządzeń czy systemów ochronnych nie mogą stanowić łatwopalne. Między nimi i treścią nie mogą być żadne reakcje, jakie potrafiły stworzyć potencjalny wybuch. Urządzenia i sposoby ochronne nie mogą stworzyć uszkodzenia czy nowych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, że w efektu ich zadania nie powstaną za duże temperatury oraz promieniowanie. Nie mogą wykonywać zagrożeń elektrycznych również nie mogą wykonywać sytuacji niebezpiecznych.