Rachunkowosc dla firm

partnerzy comarch

Butla hrd jest toż specjalistyczna butla, która wyposażona jest w szybko-otwierający się zawór. Przedmiotowe butle zawierają w sobie środek gaśniczy, jaki stanowi pod stałym ciśnieniem. Budowa omawianej butli pozawala na znacznie szybkie wprowadzenie środka gaśniczego we wnętrze chronionego urządzenia.

Butle hrd kierowane są przede ludziom do ochrony przeciwpożarowej aparatów w spraw zagrożenia, na przypadek jeżeli idzie o produkty łatwopalne. Chodzi między innymi o filtry, mieszalniki, silosy, cyklony, granulatory czy suszarnie. Ponadto butle można użyć jako ochronę przed wybuchem aparatów, kanałów, przewodów, zbiorników, chodzi tutaj o środowiska, gdzie występują pyły klasy ST1-ST3 oraz gazy i mieszaniny hybrydowe. Jest to prawie każda gałąź przemysłu. Należy pamiętać, iż te dania wymagają być wzięte w certyfikatach, i dokładnie chodzi o sposób tłumienia wybuchu oraz bariery gaszącej. W przypadku wybuchu chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1595X. Natomiast w wypadku bariery gaszącej chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1596X.

Dopuszczalna objętość butli wynosi pięć litrów. Butle muszą istnieć zamknięte szczelną, stalową membraną. Omawiane butle w żaden system nie mogą robić zagrożenia podczas prac serwisowych. Butle należy aktywować napięciem minimum 100/300V, w sensu uniknięcia aktywacji przypadkowym napięciem. Są oczywiście butle hrd o nic większej wielkości i w ruchu spośród ostatnim aktywowane są proporcjonalnie większym napięciem. Typowe butle realizowanie są proszkiem. Mieszanka tego miale po rozpyleniu redukuje ciśnienie wybuchu. Prowadzi to poprzez zneutralizowanie wybuchowej atmosfery pyłowej. Tam, gdzie zastosowanie zwykłych butli proszkowych może dać większe szkody niż korzyści, na wzór w biznesach farmaceutycznych, obiektach przemysłu spożywczego, zastosowanie tylko mają butle hrd. Są jeszcze butle hrd wypełnione parą wodną. Stanowią one wodę o temperaturze większej niż temperatura wrzenia. Para wodna jest zbyt zadanie tłumić wybuch. Podsumowując, butle stanowią system tłumienia wybuchu. W wszystkim organizmie hrd funkcjonują obok systemu dekompresji o odciążania wybuchu i sposobu izolowania wybuchu.